Autorem metody Su Jok je jihokorejský filozof s medicínským, sociologickým a právnickým vzděláním profesor Park Jae Woo (1942-2010). Byl akademikem Mezinárodní akademie věd a čestným profesorem mnoha světových univerzit. Mnoho let jezdil po světě, získával poznatky z různých oborů a tvořil syntézu svých poznatků. Přes 30 let se věnoval „stavění mostu“ mezi východní a západní medicínou. Profesor Park Jae Woo rozpracoval jedinečný diagnosticko-léčebný přístup na základě Třiprvkového modelu stavby a fungování světa, který umožňuje radikální pomoc při řadě nemocí, a to bez léků, bez nežádoucích účinků a kontraindikací. Diagnostika a léčba jednotlivých poruch/onemocnění jde v souladu s vývojem informačních technologií.

  • V roce 1987 zveřejnil Su Jokfyzickou metodu léčení v systémech podobnosti těla na ruce a noze. V tomtéž roce založil Akademii Su Jok v Jižní Koreji.
  • Roku 1994 publikuje svou Teorii šesti energií. Přináší tak nový pohled na energetický systém člověka, který sjednocuje rozdílné školy zabývající se tímto tématem. Teorie šesti energií nabízí energetickou metodu léčení a to opět pomocí harmonizace přes systémy SuJok (ruka a noha)
  • V roce 1998 vysvětluje univerzální model fungování světa. Takzvaný Tříprvkový model. Vychází z poznatku, že celý svět má stejný princip uspořádání. Pochopíme-li tedy tříprvkový princip stavby a fungování světa na kterékoliv úrovni, máme možnost nahlížet i na úrovně ostatní. A naším cílem je získat cestu k osobnímu rozvoji, k pochopení sebe sama, k nalezení svého místa ve světě.
  • Od roku 2002 rozvíjí na základě tříprvkového principu Třiprvkovou akupunkturu, Twist terapii, Tai Ji Dong, které slouží k harmonizaci těla, energetického systému, a Meditaci úsměvem – způsob harmonizace vědomí a duše.

Během svého života založil Akademie Su Jok v Jižní Koreji, Rusku, Indii a Kypru. V těchto institucích pracují lékaři, lektoři a vědečtí pracovníci, kteří byli a jsou v přímém kontaktu se zájemci o Su Jok a s pacienty.

V České republice profesor Park JaeWoo pobýval pracovně čtyřikrát. Na svých seminářích byl velice spokojen s českými posluchači, vnímal v lidech velký zájem a potenciál pro rozvoj Su Jok, aby se lidé naučili starat o své zdraví, pečovat o své tělo, mít v harmonii emoce, myšleni a klid v duši. Všemu tomu učí Su Jok. Profesor doporučil založit v České republice Asociaci, která bude sdružovat zájemce o tuto metodu a bude pomáhat v osobním rozvoji.

V odkazu profesora Park Jae Woo pokračují nadále jeho synové, lékaři Park Min Chul a Park Minkyu. Starší Park Min Chul, který vystudoval medicínu v Číně a jako specialista Su Jok působil ve Velké Británii, mladší Park Minkyu absolvoval lékařskou fakultu univerzity v Moskvě a poté praktikoval v Jižní Koreji. Oba lékaři zachovávají kontinuitu učení svého otce a mimo jiné vedou kurzy Su Jok na různých místech světa.

Profesor Park Jae Woo věnoval péči o člověka doslova celý svůj život. Pro zajímavost uveďme alespoň některé snadno popsatelné výsledky jeho činnosti:

Vedl Korejský institut SuJok akupunktury, Mezinárodní asociaci Su Jok, Mezinárodní asociaci spirálových pohybů. Založil Su Jok akademii v Moskvě, Fond Neutro v indickém Džajpuru, Akademii úsměvu a Institut spirálních pohybů v Moskvě, Onnuricollege v Alma-Atě v Kazachstánu. Je autorem Su Jok terapie, Twist terapie, Meditace úsměvu a Tai ji úsměvu.

Ve svých vědeckých pracích se zabýval tématy – Homo systémy a systémy podobnosti těla člověka, Teorie 6KI, Teorie osmi počátků, Pyramidový energetický systém, Spirálový energetický systém, Léčebná Twist chůze, Spirálová gymnastika, Twist terapie, Tříprvková meditace úsměvu a další. Profesor Park Jae Woo je také autorem více než 50 knih s uvedenou tematikou. Některé z nich byly přeloženy i do češtiny a jsou k dispozici u Asociace Su Jok ČR.