• založena v roce 2011
  • spolupracuje s celosvětovou Asociací Su Jok, která byla založena profesorem Park Jae Woo ve Velké Británii v prosinci roku 2009 s cílem sjednotit zájemce z celého světa o zdravý a harmonický život pomocí Su Jok.

Asociace Su Jok z.s. je zapsána v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 22561.

IČ: 229 01 752

Zakládající členkou Asociace Su Jok v České republice je MUDr. Viktorija Biljaková, Csc., držitelka certifikátu Master Su Jok,  zlatých certifikátů Twist terapie, Meditace úsměvu a Tai Ji. Viktorij Biljaková působí v ČR jako lékařka a lektorka Su Jok od roku 1994, vede Centrum Su Jok v Praze, kde bylo léčeno metodou Su Jok a Twist terapií více než 12 tisíc pacientů. Vyučuje Su Jok na vysoké škole a na kurzech pro lékaře, fyzioterapeuty a veřejnost. Kurzy Su Jok absolvovalo již více než 2 000 lidí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo vyučování Su Jok a udělilo akreditaci MUDr. Biljakové, CSc.

Více zde: www.sujok-biljakova