Tisíce let se lidé snaží pochopit význam života, chtějí poznat příčiny lidského trápení a najít způsob, jak se jich zbavit. Tento úkol se zdá být nemožný. Avšak přijmeme-li myšlenku, že jsme se narodili do nádherného světa, který je naplněn harmonií, láskou a úsměvy, a naučíme se tuto harmonii přijímat, napojit se na ni a usilovat o spokojenost a osobní rozvoj, pak získáme spokojený a radostní život.

Co je Meditace úsměvu

  • Způsob harmonizace mysli, těla a duše
  • Vychází z myšlenky, že každá bytost je původně „usměvavá“, ale pod vlivem úzkostí postupně úsměv ztrácí. Člověk se nenarodil do tohoto světa, aby se trápil.
  • Učí nás hledat spokojenost a úsměvy v celém světě, kdekoliv a v jakékoli situaci
  • Pomáhá nastolit úsměv v nitru bytosti a vnímat tak cennosti života
  • Meditace úsměvu je způsob překonávání stresu, získávání psychoemocionální harmonie, zlepšení zdraví, zvýšení sebedůvěry a práceschopnosti
  • Vede k jasnému celostnímu vnímání světa, ke  schopnosti zvládnout problémy, k osvobození od utrpení, k tvořivosti, zlepšení vztahů v rodině i kolektivu, k obnovení koncentrace
  • „Léčit“ touto metodou může jen ten, kdo je sám „spokojený“

„Když se lidé díky meditaci úsměvu naučí usmívat upřímným úsměvem, bude to první krok na cestě k cíli, který stanovil Duch existence.

Když lidé dokážou pochopit, že tento reálný svět je světem zázraků a úsměvu, bude to druhý krok na cestě k cíli, který stanovil Duch existence.

Když lidé dosáhnou dokonalosti svého úsměvu a zúčastní se realizace světa úsměvu, bude to reálný příspěvek pro dosažení cíle, pro dosažení Ducha existence.

Až lidé učiní svůj úsměv trvalým, sjednotí se tím nejlepším způsobem s Duchem existence a společně  budou tvořit podivuhodný svět úsměvu.“   

                                                                                           (prof. Park Jae Woo)