Anotace knihy: „Léčba pomocí semen v systému SU JOK“

Autor knihy  „Léčba pomocí semen v systému SU JOK“ (čti „su džok“ korejsky ruka, noha) Park Jae Woo nabízí  jednoduchou a účinnou pomoc, při překonávání zdravotních potíží sobě samému a jiným v našem okolí. Princip metody je jednoduchý, založen na aktivaci bodů v mikrosystému ruka či noha. Ruka je nejpodobnější lidskému tělu. Zatímco dlaň představuje trup a palec hlavu, zbylé čtyři prsty symbolizují naše čtyři končetiny. Jedním z nejefektivnějších způsobů je aplikace semen, která působí svou energií, tlakem, akupresurou, masáží.

Kniha je receptem pro zdraví, určena široké veřejnosti, zajímavá pro lékaře, studenty lékařství, fyzioterapeuty atd. Pro všechy ty, kteří mají zájem o alternativu bezlékové léčebné metody.

Anotace knihy: „SU JOK pro každého"

Recept ke zdraví – v tomto případě terapie SU JOK (čti „su džok“ korejsky ruka, noha) je diagnostickái léčebná metoda korejského profesora Park Jae Woo. Terapie vychází z mikrosystémů těla, kdy ruka je nejpodobnější lidskému tělu. Zatímco dlaň představuje trup a palec hlavu, zbylé čtyři prsty symbolizují naše končetiny.  Princip metody SU JOK je jednoduchý. V případě zdravotních problémů nemocný orgán vyšle signál do všech bodů podobnosti, přičemž přikládáním aplikátorů, ať už vybraných rostlin, semen, nebo masáže, lze průvodní projevy onemocnění nejen zmírnit, ale odpovídající aplikací pokročilejších metod s ohledem na závažnost zdravotního problému i odstranit. SU JOK je sice ve své podstatě metoda nenáročná a dostupná, ale dosahuje překvapivě silného a rychlého účinku. S trochu snahy a odhodlání se ji může naučit kdokoli, kdo chce pomoci nejen sobě, ale i blízkým.