V tradiční a východní medicíně se od dávných dob pro diagnózu onemocnění používaly znalosti, že určité části těla (jazyk, duhovka, ucho, skalp atd.) odrážejí stav celého organizmu. Tyto miniaturní projekce, nazývané systémy podobnosti, se aktivně využívaly nejen pro diagnostiku onemocnění, ale i pro jejich léčbu.

Univerzální klíč k pochopení organizace všech systémů je fenomén podobnosti. Čím vyšší je podobnost, tím silnější je energetické spojení mezi systémem podobnosti a tělem. V terapii Su Jok jsou pro terapeutické a preventivní účely používány ruce (su) a nohy (jok) – oblasti s nejvyšším stupněm podobnosti tělu. Kromě systémů podobnosti na rukou a nohou se používají třístupňové systémy prstů, horních a dolních končetin.

Mechanizmus léčby pomocí systémů podobnosti je založen na dokonalých principech samoregulace, stanovených v těle. V postiženém orgánu nebo části těla se vytváří zdroj energo-informačního signálu, odkud je tento signál přenášen do všech systémů podobnosti. V zónách a místech odpovídajících místu onemocnění se okamžitě objeví aktivní bolestivý bod. Tento bod má jiné vlastností, než okolní tkaně, jednou z nich je zvýšená citlivost na vnější působení, proto jsou body podobnosti bolestivé při vyhledávání a ošetření.

Hledání citlivých bodů v systémech podobnosti Su Jok se provádí tlakem prstem, diagnostickou tyčinkou atd.

Stimulace aktivního bolestivého bodu způsobuje aktivace reverzních mechanizmů těla, „terapeutické“ vlny se směřují do postiženého místa a normalizují jeho stav. Nejčastěji pro stimulaci bolestivých bodů v systémech podobnosti se používá masáž prsty, diagnostickou tyčinkou, masážním prstýnkem, jehlovým válečkem, přírodními nebo umělými povrchovými stimulanty. Pro hlouběji umístěné body se používají jehly, moxy, pokud je to nutné lze také provést bezbolestnou stimulaci pomocí elektropunktury nebo terapie světlem.

Při správné stimulaci bodů podobnosti je již během prvních vteřin pozorováno zlepšení stavu, pacient pocítí zmírnění nebo zmizení bolestí, teplo v postižené oblasti, svalovou relaxaci, pocit celkového uvolnění.

Indikace pro použití této metody jsou velmi široké a neexistují žádné kontraindikace pro léčbu touto metodou, protože přirozená stimulace bodů je vždy přítomna v každodenním životě a pomáhá nám udržet naše zdraví.

Léčba v systémech podobnosti je jednoduchá a ekonomická, nevyžaduje použití drahých zařízení a léků a je neustále k dispozici – „po ruce“.

Účinnost terapie Su Jok je potvrzená v praxi při léčbě pacientů s onemocněním dýchacích orgánů, kardiovaskulárního systému, ledvin, trávicích orgánů, pohybového a nervového systémů, gynekologických onemocnění, očních problémů, kožních onemocnění, orgánů ORL, endokrinní patologie a podobně.