Je třeba vycházet z faktu, že pohyb je projevem života a vše v tomto světě je v pohybu stále. Pohybují se nejmenší částice, atomy, molekuly. I galaxie, planety a hvězdy jsou neustále v točivém pohybu ve tvaru spirály. Všechny jednotky existence se hýbají a točí. V jejich pohybech je smysl a řád. V těle člověka také probíhají nepřetržitě pohyby na různých úrovních, a tím se zabezpečují životní procesy, podporují se životní funkce.

Pohyb člověka je tedy základním principem existence. Lidské tělo a rozum se jím sjednocuje se základními silami světa, pomáhá k vzniku harmonie těla a mysli, k pochopení smyslu vlastního života, k úspěšnému osobnímu rozvoji a k získání úsměvu a spokojenosti.

 

Tříprvkové Tai Ji úsměvu je způsob harmonizace těla, emocí a vědomí přes uspořádané pohyby, při kterých se aktivuje spirálový energetický systém, což má výrazné ozdravné účinky.
Při cvičení Ti Ji úsměvu dosáhnete meditativního stavu vědomí, což umožňuje osvobození od fyzických a mentálních problémů.

Každý kdo pravidelně cvičí Tai Ji úsměvu se cití zdravý, šťastný a spokojený.