Tříprvková teorie představuje novou úroveň vnimání existence člověka ve světě, pochopení myšlení,
emocí, těla a života. Představa, která nám byla nabídnuta před 4500 lety východní filozofií Jin (Homo)
– Jang (Hetero) popisuje dvě protikladné síly, které jsou mezi sebou v konfliktu a neustále spolu
bojují. Znamená to, že nemají cíl zabezpečit rovnováhu a harmonii v reálném světě.

Třetí existující síla Neutro (objevená profesorem Park Jae Woo) zajišťuje regulaci, obnovení,
sjednocení Homo a Hetero vlivu, záchranu a rozvoj, adaptaci a aktivaci, racionalitu, efektivitu,
koordinaci, harmonii a dokonalost. Neutro síla je součástí reálného světa a je naprosto nezbytná pro
život.

Základem existence světa a člověka v něm je tříprvkový model a tříprvková posloupnost. Umožňují
pochopit nejen dřívější filozofie (čínskou, indickou a jiné), ale i uvidět svět z moderního pohledu.
Spatřit nové možnosti seberealizace, ozdravení, uvědomit si roli svého myšlení, emocí a jejich vliv na
zdraví fyzického těla a skutečnou úroveň života.

Tříprvková teorie pomáhá lidem k zlepšení pozitivního myšlení, získání radosti, spokojenosti, vede lidi
ke zdraví a štěstí. Teorie je aktivně zastoupena v Su Jok a to v tříprvkové léčbě člověka, Twist terapii,
Tai Ji Dong, Meditaci úsměvu.

V naší nabídce kurzů pořádaných Asociací Su Jok České Republiky je možné vše poznat a pochopit
v teorii i v praktických cvičeních.