Ve 3. tisíciletí vznikly nové, moderní způsoby diagnostiky a léčby různých poruch, onemocnění, které jsou v souladu s vývojem informačních technologií. Mezi ně v Su Jok neodmyslitelně patří i Twist terapie.

Vzniklá Twist terapie je součástí Su Jok od roku 2003, kdy profesor Park Jae Woo zveřejnil poznatky o spirálovém energetickém systému člověka, který sjednocuje a propojuje už známé představy o energiích člověka ( meridiálnový, čakrální a diamantový energetický systémy).

Princip působení.

Je-li blok v některé vrstvě spirálového energetického systému, vznikne tam porucha cirkulace energie. Projeví se patologickými změnami v těle i na psycho-emocionální úrovni. Twist terapie zabezpečuje obnovení, aktivaci cirkulací energie v porušených vrstvách spirálového energetického systému pomocí speciálních točivých pohybů, následné vylepšení stavu, uzdravení.

Přednosti Twist Terapie
přirozená léčebná metoda, která vyžaduje individuální výběr točivých pohybů, délky a frekvence cvičení pro konkrétního člověka
je jednoduchá a teoreticky podložená
bezbolestná, bezpečná
časově a finančně nenáročná, pohodlná
nemá nežádoucí účinky ani kontraindikace a věková omezení
točivé pohyby se mohou provádět při aktivní činnosti, odpočinku, při práci i ve spánku
twist terapie je velice jednoduchá, poznat, pochopit i používat ji může každý člověk
Twist terapie se skládá z preventivní části a léčebné.

Preventivní část využívá především twist chůzi a twist gymnastiku, může se používat lidmi pro celkové ozdravení, posílení organizmu, zlepšení nálady.
Léčebnou Twist terapii „předepisuje“ specialista na základě vyšetření člověka, diagnostiky problému, pečlivém individuálním výběru cviků.

Twist terapie je účinná při bolestech páteře, kloubů, problémech dýchacího, pohybového systému, při onemocněních srdce, jater, při otoku končetin, v rekonvalescenci po úrazech, po operacích.
Twist chůzi, twist gymnastiku a Twist terapii se lze naučit na kurzech, které pořádá Asociace Su Jok ČR.