Diagnostika a harmonizace poruch základních energií. Čakrový energetický systém (1.díl)

Datum:22.-23.02.2020 (Sobota 9h–18h, Neděle 9h–13h)

Místo konání: Praha, UVN, pavilon F2, učebna B

Lektor: MUDr. Viktorija Biljaková,CSc.

Program:
1. Teorie šesti energií (6 KI). Fyziologické a patologické projevy 6KI v organizmu člověka. Stručné
opakování. Diskuze.
2. Diagnostika poruch a harmonizace šesti energií. Stručné opakování.Diskuze.
3. Základní energie: jediné a individuální, jejich projevy na fyzické a psycho-emocionální
úrovni.Diskuze.
4.Dominantní energie, charakteristika různých typu lidí dle fenotypu, emocí (člověk větru, tepla,
horka, vlhka, sucha, chladu). Klinické příklady.
5. Pojem čakry, lokalizace čaker v těle člověka a jejich role.
6.Model vnitřní čakry, principy výměny energií organizmu člověka se zevním prostředím.
7. Projekce čaker na ruku (systém podobnosti ruky a prstu) – „byol čakry“.
8. Harmonizace základních energií(jediných a individuálních). Tonizace, tlumení „byol čaker, praxe na
modelech ruky, prstu. Diskuze.

Organizátor kurzu PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
e-mail: prokec@gmail.com
GSM: +420777820087